Archive for Category: Активатори на вода

ULTRA Activ

ULTRA Activ активаторите променят структурата на питейната вода, като я прави еднаква със структурата, постигана при нагряване на водата при 36,7 С, т.е. температурата на човешкото тяло. Активираната вода се усвоява по-лесно и по-бързо от човешкия организъм и с това допринася за по-доброто му здраве.ULTRA Activ активаторите намаляват нивото...

Прочети Повече

ULTRA Activ B

АКТИВАТОРИ НА ВОДА ЗА БОЙЛЕРИ И ТЕРМОПОМПИ В БИТА ULTRA Activ B ПРИЛОЖЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ULTRAActivB ULTRA Activ B активаторите променят структурата на водата на входа на бойлери и на термопомпи – дехидратират йоните и разрушават водородните връзки между групите водни молекули. С това се намаляват енергийните разходи...

Прочети Повече

ULTRA – SMW

ULTRA – SMW активаторите намаляват генотоксичността на водата. Използването им оказва значимо положително влияние върху човешкото здраве, добивите, качеството на продукцията в поливното земеделие и животновъдството.Повишават топлоприемащата способност на водата и с това намаляват с 16-19 % енергийните разходи за нейното нагряване.Предотвратяват образуването на котлен камък, очистват вече образувания...

Прочети Повече

TREELIUM

Трилиум еводен активатор, който работи на принципа нахидродинамичната активация специално предназначен за домашна,обществена и индустриална употреба, способен да елиминиранатрупването на котлен камък, като запазва и не променя химичниясъстав и качество на водата по отношение на нейния произход.

Прочети Повече