Топлоизолация на къща

Топлоизолация на къща

Предимствата на външната топлоизолация на сгради:
– Стайната температура се запазва дълго време след преустановяване на отоплителната/ охлаждаща система
– Лесна за монтиране върху стари и новостроящи се сгради
– Намалява до минимум оформянето на топлинни мостове
– Защитава зидарията от промени във външната температура
– Увеличава използваемата площ на сградите
– Подобрява статиката на сградата /единична зидария/