Archive for Term: Image

ULTRA Activ

ULTRA Activ активаторите променят структурата на питейната вода, като я прави еднаква със структурата, постигана при нагряване на водата при 36,7 С, т.е. температурата на човешкото тяло. Активираната вода се усвоява по-лесно и по-бързо от човешкия организъм и с това допринася за по-доброто му здраве.ULTRA Activ активаторите намаляват нивото...

Прочети Повече