ULTRA – SMW

ULTRA – SMW

ULTRA – SMW активаторите намаляват генотоксичността на водата.

Използването им оказва значимо положително влияние върху човешкото здраве, добивите, качеството на продукцията в поливното земеделие и животновъдството.
Повишават топлоприемащата способност на водата и с това намаляват с 16-19 % енергийните разходи за нейното нагряване.
Предотвратяват образуването на котлен камък, очистват вече образувания и с това допълнително намаляват енергийните и финансови разходи.
Повишават омокрящата, разтварящата и измиващата способности на водата.
Обеззаразяват водата с 60 – 65% при еднократно преминаване през активатора и до 95% – 98% при многократно преминаване.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ULTRA – SMW

При преминаване през активатора в потока вода по хидродинамичен път се генерират механични колебания и едновременно с това, се действа постоянно в пространството, но променливо спрямо потока вода магнитно поле.
В резултат се променя структурата на водата.
Структурните изменения, както и силовото честотно действие на генерираните колебания са причините за ефективността на ULTRA – SMW.

ТИПОРАЗМЕРИ И МОНТАЖ НА ULTRA – SMW

ULTRA – SMW активаторите се произвеждат в типоразмери 1/2 до 5 цола.
ULTRA – SMW активаторите се монтират ЗАДЪЛЖИТЕЛНО след водомера или след помпата.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ULTRA – SMW

Седем години пълна гаранция за ефективност и надеждност.
ULTRA Activ активаторите са патентовани – ЕР 3085670.

office@tag-bg.com 0888 67 64 67 todorgadjalov@gmail.com

About Author

Related posts

ULTRA Activ

ULTRA Activ активаторите променят структурата на питейната вода, като я прави еднаква със структурата, постигана при нагряване на водата при 36,7 С, т.е. температурата на човешкото тяло. Активираната вода се усвоява по-лесно и по-бързо от човешкия организъм и с това допринася за по-доброто му здраве.ULTRA Activ активаторите намаляват нивото...

Прочети Повече

ULTRA Activ B

АКТИВАТОРИ НА ВОДА ЗА БОЙЛЕРИ И ТЕРМОПОМПИ В БИТА ULTRA Activ B ПРИЛОЖЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ULTRAActivB ULTRA Activ B активаторите променят структурата на водата на входа на бойлери и на термопомпи – дехидратират йоните и разрушават водородните връзки между групите водни молекули. С това се намаляват енергийните разходи...

Прочети Повече

TREELIUM

Трилиум еводен активатор, който работи на принципа нахидродинамичната активация специално предназначен за домашна,обществена и индустриална употреба, способен да елиминиранатрупването на котлен камък, като запазва и не променя химичниясъстав и качество на водата по отношение на нейния произход.

Прочети Повече