Archive for Category: Uncategorized

Воден Активатор – Поливно Земеделие

Активирането на водата при напояване на растенията трябва да се разбира като увеличаване на водоразтварящата способност. Това се постига чрез използване на различни физични действия – ултразвукови, магнитни и комбинирани – ултразвукови и магнитни и др. Разпадат се големите групи водни молекули. Създават се повече групи с по-малък брой...

Прочети Повече